Utvikling av transportknutepunkt

Transportknutepunkt kan være alt fra små terminaler/havner til byer og regioner. Gode transportløsninger og markedsfokus er imidlertid alltid avgjørende for hvor effektive knutepunktene blir.

De enkelte havner, steder og regioner har forskjellige forutsetninger, men de fleste har fortrinn som kan utvikles. Man må imidlertid tilpasse ambisjonene ut fra realistiske målsettinger. De fortrinnene man har, må ha en verdi for den eller de aktører man ønsker å tiltrekke seg eller betjene. En transportmessig utviklingsplan må ha en faglig og reell kommersiell forankring for at en skal lykkes på lang sikt.

Transportutvikling AS kan bistå i arbeidet med innledende beskrivelser/forstudier, transportanalyser, strategivurderinger og/eller prosjektledelse ved gjennomføringen av en plan.

En utviklingsplan utarbeidet av Transportutvikling AS vil alltid basere seg på en faglig metodisk tilnærming og praktiske løsninger.  Som en del av utviklingsarbeidet gjennomføres normalt også en markedsvurdering, -der relevante transportstrømmer for det aktuelle stedet eller regionen identifiseres.

Transportutvikling AS vil bidra til at utviklingsplanen får en realistisk forankring, og at den kan brukes som grunnlag for videre arbeid. Vi vil bidra til fremdrift i arbeidet og til at konkrete resultater oppnås for våre oppdragsgivere.

Utvikling av knutepunkt inngår ofte i prosjekter rettet mot havner, og samferdselsplaner for regioner og enkeltsteder.