Prosjektledelse og prosessledelse

I mange av prosjektene vi gjennomfører inngår ledelse av prosjektet eller prosjektprosessen som en del av leveransen.

Et prosjekt gjennomføres normalt innenfor et bestemt tidsrom.  God styring, tett oppfølging og riktige ressurser er en forutsetning for at et prosjekt skal lykkes.
Transportutvikling har mange års erfaring med å lede gjennomføringen av prosjekter som prosjektleder/prosessleder. Vi tilpasser oss kundens behov og legger vekt på at gjennomføringen av et prosjekt er i henhold til målsettingen og at tidsrammen overholdes.

Transportutvikling har vært prosjektleder for bl.a. havnesamarbeidsprosjekter, klyngeprosjekter i regi av Innovasjon Norge, regionale utviklingsprosjekter og konkrete prosjekter knyttet til f.eks. skipsinvesteringer og etablering av nye transportløsninger.