Ruteplanlegging

Kyst-Norge består av fjorder, øyer og mange veiløse steder. Det finnes et omfattende nett av lokalbåter, hurtigbåter, ferger og kystfartøy som er viktige livsnerver i utviklingen av lokalsamfunnene. Det stilles krav til økonomisk effektiv drift og godt tilpassede og integrerte transportløsninger. Slike krav stilles både fra offentlige aktører, næringsliv og lokalbefolkningen.

Transportutvikling AS baserer seg på en faglig metodisk tilnærming og praktiske løsninger.  I den utstrekning det er behov for spesiell kompetanse, vil Transportutvikling AS kunne benytte sitt faglige nettverk innenfor flere spesifikke maritime segment.

Transportutvikling AS bidrar til at ruteopplegg og fartøysvalg tilpasses de aktuelle behov, samt at det utvikles driftskonsept som er praktisk anvendbare.

Flere av våre ansatte har bakgrunn fra ledende stillinger i rederinæringen og vi bistår rederier, offentlige myndigheter og andre aktører med planlegging av ruter, samt andre forhold i tilknytning til rutene. Vi tilbyr forstudier, analyser, markedsvurderinger, fartøysanbefalinger, økonomiske vurderinger m.v.

Vi utarbeider tilsvarende løsninger for andre markeder enn Norge og for andre transportformer enn sjø.Utvikling av gode løsninger krever faglig kunnskap og erfaring for å sikre at både offentlige og private målsettinger oppfylles. 

Ruteplanlegging inngår ofte som en del av de prosjektene vi jobber med, - spesielt innen sjøtransport.