FoU

Kunnskap er avgjørende for utvikling av gode transport- og logistikkløsninger, og nærings- og samfunnsutvikling i sin alminnelighet.

15.08.201615:17 Tore Olsen

Transportutvikling AS leverer et høyt kunnskapsinnhold i sine prosjekter, - gjennom et praktisk rettet innhold.

Mange prosjekter krever imidlertid en mer forskningsbasert vinkling, noe vi ofte løser ved et tett samarbeid med universiteter, høgskoler og FoU institusjoner. I et slikt samarbeid kan Transportutvikling AS bidra til et godt resultat ved at vi sørger for den praktiske tilnærmingen.

Vi samarbeider bl.a. med UIT Narvik, der Stig Nerdal er engasjert som næringslivsmentor ved UITs senter for arktiske logistikkoperasjoner, ArcLog.

Samtidig har vi selv den nødvendige faglige ballast for å kunne levere og gjennomføre større og mindre FoU prosjekter for våre kunder.

For å styrke vår kompetanse gjennomfører vi også egne FoU prosjekter rettet mot nye tjenester og videutvikling av eksisterende produkter/tjenester.