Byggetilsyn og skipsbesiktigelse

Transportutvikling utfører byggetilsyn og skipsbesiktigelser.

Transportutviklings medarbeidere har lang erfaring fra ulike skipstyper gjennom operativ tjeneste om bord, skipsverft og byggetilsyn.

Byggetilsyn av et skip utføres på skipsverft og er tett oppfølging av arbeid, fremdrift og regelverk. Skipet kan være et nybygg eller et eksisterende skip som er til ombygging.  For å følge opp et tilsyn, kreves det god styring av prosjektet, kunnskap om gjeldende regelverk, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner mv.

Skipsbesiktigelse utføres normalt når et rederi vurderer å investere i second hand tonnasje. For å investere i det «riktige» fartøyet, kan flere skip bli besiktiget for å få vurdert tilstand, egnethet mv.  Enkelte oppdragsgivere, som f.eks. en fylkeskommune som skal sette inn en ferge eller hurtigbåt i sitt ruteområde, gjennomfører en besiktigelse av fartøyet for å kontrollere om det holder den standard som er forventet eller som er i henhold til et konkurransegrunnlags spesifikasjoner. 

Transportutviklings medarbeidere har utført besiktigelse av flere fartøy, bl.a. losbåter, ferger og hurtigbåter.