Transport og samferdselsplaner

Transport- og samferdsels-planer er et vesentlig grunnlag for å sikre en god transportmessig utvikling, og slike planer er ofte nødvendig i forbindelse med regionale utviklingsstrategier og offentlige plandokumenter. NTP (Nasjonal Transportplan) rulleres hvert 4. år. I en del tilfeller kommer de regionale innspillene sent eller de har en for svak faglig forankring til at de kommer i betraktning i slike nasjonale prosesser.

Transportutvikling AS bistår utviklingsselskap, kommuner, regioner, fylker og offentlige etater/myndigheter i forbindelse med f.eks. geografisk avgrensede transport- og samferdselsplaner. Det kan være innledende beskrivelser/forstudier, analyser, plan- og strategidokumenter for utvikling og forbedring av regional infrastruktur eller driftsløsninger. Slike dokumenter kan være innspill til NTP, utviklingsplaner for et fylke, regionale transportplaner e.l.

Vi ønsker å bidra til at transport-/samferdselsplanen blir tilpasset de aktuelle behov og at det legges opp til en utvikling som både er forenlig med bedriftsøkonomiske, samfunnsøkonomiske og politiske målsettinger.

Vi bistår private bedrifter i transport- og logistikkplanlegging. F.eks. ved utvikling av nye transportopplegg, transportstrategier, forbedringspunkt eller som en ren diskusjonspartner. Vi utvikler praktiske løsninger basert på en faglig forankret tilnærming.