Havner og terminaler

Havner er bindeleddet mellom sjø og land og havnene er svært viktige virksomheter innenfor flere former for næringsdrift og utvikling. Havnenes sentrale rolle kunne i mange tilfeller også vært sterkere betont i de forskjellige planverk som omhandler utvikling av lokalsamfunn og regioner.

Havnene er forskjellige, både mht. hvilke næringer som betjenes, hva som transporteres over kai, utviklingsnivå, utstyr, beliggenhet osv. Uansett vil moderne havneutvikling kreve en effektiv og optimalisert logistikk for å kunne betjene kunder, tilknyttede transportmidler samt å være konkurransedyktige i forhold til andre havner og alternative transporter.

Transportutvikling AS kan bistå i arbeidet med innledende beskrivelser/forstudier, økonomiske/markedsmessige analyser, planer, anbefalinger rettet mot logistikksystemer, lay-out, utstyr og organisering samt gjennomføring av en utviklingsplan ved konkret prosjektledelse.

Vårt arbeid og våre anbefalinger baserer seg på en faglig metodisk tilnærming og praktiske løsninger.