w

FoU

Kunnskap er avgjørende for utvikling av gode transport- og logistikkløsninger, og nærings- og samfunnsutvikling i sin alminnelighet.

15.08.201615:17 Tore Olsen

Transportutvikling AS leverer et høyt kunnskapsinnhold i sine prosjekter, - gjennom et praktisk rettet innhold.

Mange prosjekter krever imidlertid en mer forskningsbasert vinkling, noe vi ofte løser ved et tett samarbeid med universiteter, høgskoler og FoU institusjoner. I et slikt samarbeid kan Transportutvikling AS bidra til et godt resultat ved at vi sørger for den praktiske tilnærmingen.

Samtidig har vi selv den nødvendige faglige ballast for å kunne levere og gjennomføre større og mindre FoU prosjekter for våre kunder.

For å styrke vår kompetanse gjennomfører vi også egne FoU prosjekter rettet mot nye tjenester og videutvikling av eksisterende produkter/tjenester.