Maritim

Transportløsninger på sjø, eller sjøtransport i kombinasjon med andre transportmidler, er ett av Transportutviklings hovedarbeidsfelt. Våre prosjekter er rettet mot både lokalbåter, hurtigbåter, ferger, kystfartøy og andre maritime miljøvennlige operasjoner. Våre kunder er både offentlige organisasjoner og private bedrifter.

Fylkeskommunene har ansvar for det meste av hurtigbåt- og fergedrift i Norge. Vi har utarbeidet planer/konsepter for anskaffelse og drift av hurtigbåter og ferger i  flere fylkeskommuner. Her har vi bistått med utvikling av nye, - og forbedring av eksisterende ruter. Vi gjennomfører markedsvurderinger, økonomiske analyser, bistår ved fartøysanskaffelser og utformer maritim/økonomisk informasjon i anbudsdokumenter.

Vi har også utarbeidet transportløsninger, ruteopplegg og driftssystemer for nasjonale og internasjonale containerruter der fokus har vært rettet mot bl.a. effektiviteten i den intermodale operasjonen.

Transportutvikling AS bidrar til at sjøtransportløsningen blir tilpasset de aktuelle behov og rammebetingelser, -samt bedriftsøkonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige målsettinger.