Operasjonelle tjenester

09.01.201912:08 Viktor Håkonsen
Prosjekt: Kontrahering / Anskaffelse av fartøy

År: 2019
Oppdragsgiver:  Oppland fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling bistod Oppland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens anskaffelse av ny nullutslippsferge med elektrisk drift i Randsfjorden.
Vi utførte marinteknisk bistand og delprosjektledelse for å:

 • utvikle kravspesifikasjoner for fartøy, batteribank og slippvogn
 • gjennomføre anbudskonkurranse (prekvalifisering og anbud)
 • inngå kontrakt med verft om bygging og levering av ny ferge til Randsfjordsambandet

Transportutvikling bistod Oppland fylkeskommune i hele prosessen frem til og med kontraktsignering (kontrahering). Noen stikkord for vår leveranse :

 • Kvalitetssikring, ferge og delvis landinfrastruktur
 • Leverandørkonferanse
 • Bistand med å fremskaffe juridisk spesialkompetanse på kontraktsvilkår for kontrahering
 • Utvikling av kontrakt
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
 • Besvare spørsmål på vegne av fylkeskommunen (prekvalifisering og anbud)
 • Lede forhandlinger
 • Valg av leverandør (sammen med fylkeskommunen)
 • Beskrivelse av videre prosesser fra kontraktsinngåelse til overtakelse av ferge

Parallelt med kontraheringsprosessen rettet mot fartøyet skulle det gjennomføres tilsvarende prosedyrer for en egnet batteribank på land og en slippvogn. Både batteribank og slippvogn er nødvendig infrastruktur for at fergen og sambandet skal fungere.

Transportutvikling har også gjennomført forprosjektet for Randsfjordferga, - der rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av fergen stod i fokus.

Prosjekt: Terminal Information Booklets (ISGOTT) 

År: 2010-2018 
Oppdragsgiver: Statoil Norge AS/Statoil Fuel & Retail AS/Circle K
Beskrivelse: Det er utarbeidet informasjonshefter/dokumenter på engelsk for 13 kystanlegg tilhørende Statoil. Dokumentene beskriver havneforhold ved skipankomst til havneanleggene, sikkerhet, bunkring av skip m.m. og assisterer skipsoperatører ved levering av produkter til de aktuelle kystanleggene og ved lasting av skip for levering ved annet kystanlegg. Dokumentene inneholder generell informasjon og sikkerhetsbestemmelser for skip som benytter kystanleggets fasiliteter.

Prosjekt: Port Information Booklets (ISGOTT)

År: 2012-2013
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Utleie
Beskrivelse:Transportutvikling AS har utarbeidet 7 Port Information Booklets tilhørende Forsvarsbygg.

 Dokumentene beskriver havneforhold ved skipsankomst og annen relevant informasjon.