Fagseminar og konferanser

I tillegg til større konferanser gjennomfører vi faglig rettede seminarer for bedrifter, havner, organisasjoner og offentlige myndigheter.

Vi planlegger og gjennomfører hele konferansen/seminaret og bidrar selv med faglige innlegg der dette er naturlig, eller benytter vårt nettverk for å skaffe de beste foredragsholdere eller seminarledere.

Prosjekt: Leverandørkonferanse - kontrahering av ny ferge

År: 2019
Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune
Beskrivelse:Randsfjordsambandet er et fylkeskommunalt fergesamband i Randsfjorden i Oppland. Sambandet betjenes pr. i dag av en 70 år gammel dieseldrevet ferge.  Fergen eies og drives av Oppland fylkeskommune.

I april 2019 ble arbeidet med kontrahering av ny ferge startet opp.  Transportutvikling AS ytte Oppland fylkeskommune praktisk og faglig bistand ved kontraheringen.
I denne forbindelse ble det holdt leverandørkonferanse på Gran i Oppland 28. mai. Hovedformålet med konferansen var å orientere interesserte verft om det kommende anbudet. Det være seg ferge og krav til materiell, sambandet, infrastruktur, prosessen mv.

Det ble gitt adgang til spørsmål/kommentarer/innspill i plenum og til 1-1 samtaler etter en befaring på Randsfjordsambandet.

Prosjekt: Sjømattransport konferanse - Sjømat fra kyst til marked

År: 2019
Oppdragsgiver: Eget arrangement
Beskrivelse: Fra lunsj til lunsj 10.-11. april arrangerte Transportutvikling AS konferansen "Sjømattransport fra kyst til marked" i Tromsø. Hovedfokus var: sjømat - transport - Nord-Norge - fremtiden.
Det meste av sjømaten transporteres ut av landsdelen og landet. Bil er det mest benyttede transportmidlet, enten som eneste transportmiddel eller i kombinasjon med tog,båt eller fly.
Hva er de største utfordringene for videre utvikling, og hvordan kan disse løses? Hvordan vil logistikkbildet se ut i fremtiden?

Spennende foredragsholdere fra bl.a. Nergårdkonsernet, BluWrap, Hav Line (Norwegian Gannet), Kystverket, Statens Vegvesen, CargoNet, Lerøy Aurora, Mowi Herøy (tidligere Marine Harvest Herøy), Norske Havner, Stortingets transport- og kommunikasjonskommite og Norges Råfisklag deltok.

Prosjekt: Temadag Transportinfrastruktur i Nord-Troms

År: 2019
Oppdragsgiver: 
Nord-Troms Regionråd
Beskrivelse: 
Nord-Troms regionråd DA har gjennomført prosjektet «Kunnskapsgrunnlag 2018-Infratsruktur i Nord-Troms». Rapporten er utarbeidet av Transportutvikling AS.
Rapportens hovedfunn ble presentert på et dagsseminar i Olderdalen, Kåfjord.
Seminaret bidro til å sette søkelys på Nord-Troms, transportinfrastrukturen i regionen og muligheter/utfordringer knyttet til transport og verdiskaping.

I tillegg til prosjektleder Stig Nerdal fra Transportutvikling, bidro kunnskapsrike foredragsholdere  til et godt besøkt seminar.

Prosjekt: Temadag Samferdsel

År: 2018
Oppdragsgiver: 
Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: 
Transportutvikling AS arrangerte temadag for Finnmark fylkeskommune med fokus på miljø og båt. Vi samlet mange av landets fremste kapasiteter innenfor miljø og maritim teknologi/drift for å holde foredrag; Vegdirektoratet, Ola Lilloe-Olsen, Varanger Kraft, Vard Electro og Enova. I tillegg til presentasjonene, ble et konkret case for en hydrogendrevet hurtigbåt mellom Kirkenes og Vadsø diskutert.

Prosjekt: Sjømattransport konferanse

År: 2018
Oppdragsgiver: Eget arrangement
Beskrivelse: De fleste mener at sjømatnæringen kommer til å vokse kraftig i årene fremover, og at den vil være et av de viktigste bidragene til regional utvikling og verdiskaping i Nord-Norge. Mer enn 100 deltagere (hvorav over 50 % fra næringslivet) fra hele landet var til stede da Transportutvikling AS arrangerte sjømat-konferansen «Nordnorsk sjømattransport i 2030» i Narvik den 10.-11. april. Konferansen fokuserte på Nord-Norge, sjømat, transport og fremtiden.

Prosjekt: East West Arena 2016

År: 2016
Oppdragsgiver: Futurum AS
Beskrivelse: Utviklingsselskapene i Narvik, Gällivare og Kiruna arrangerte i oktober 2016 næringslivskonferansen/messen East West Arena for 5. året på rad. Den går annet hvert år på norsk og svensk side. Den 18. og 19. oktober 2016 møttes vi i Narvik, og Futurum var vertskap.

Det er tredje året East West Arena arrangeres i Narvik, og Transportutvikling hadde igjen, i samarbeid med Futurum, det faglige og tekniske ansvaret for arrangementet. Arrangementet er en kombinasjon mellom messe/utstilling, seminarer og bedriftsmøter. 
Det var spesielt fokus på bedrifter og organisasjoner med tilhørighet langs aksen Finland, Luleå, Kiruna, Gällivare, Narvik, Harstad og Lofoten/Vesterålen. 

Prosjekt: «East-West Arena»

År: 2014
Oppdragsgiver:  Futurum AS
Beskrivelse: East-West Arena ble arrangert for første gang i oktober 2012. Arrangementet gikk på norsk side, - i Narvik. Transportutvikling AS hadde det faglige og tekniske ansvaret. I 2013 ble East-West Arena arrangert på svensk side, - i Kiruna og Gällivare.

I 2014 hadde Transportutvikling igjen det faglige og tekniske ansvaret for East-West Arena, som ble gjennomført 28.- 29. oktober. Vi startet med lunsj den 28. og avsluttet med lunsj den 29. oktober. Arrangementet ble planlagt og gjennomført som en møteplass for bedrifter og organisasjoner i Norge og Sverige. Det var spesielt fokus på bedrifter og organisasjoner med tilhørighet langs aksen Luleå-Lofoten. Arrangementet ble lagt opp som en kombinasjon mellom messe, konferanse og bedriftsmøter.

Prosjekt: «Mosjøen Havn/Holandsvika-utviklingsstrategi»

År: 2013
Oppdragsgiver:  
Mosjøen Havn KF
Beskrivelse: 
Mosjøen Havn KF/Mosjøen og omegn næringsselskap KF har i lengre tid arbeidet med utvikling av Holandsvika,- som en del av Mosjøen Havn.
Transportutvikling AS ble leid inn for å holde et miniseminar der fremtidig prosess/utviklingsaktivitet for Holandsvika var tema. Her så en på og vurderte forskjellige muligheter for bruk av området. Både muligheter og utfordringer ved forskjellige retningsvalg ble gjennomgått.

Et notat/kort rapport med mulige retninger for en videre prosess ble sendt ut i forkant av seminaret. Denne ble revidert etter seminaret, - supplert med innspill fra møtet.

Prosjekt: «More effectiv Transports»

År: 1998 – 2004
Oppdragsgiver: Transportutvikling AS
Beskrivelse: Årlig internasjonal transportkonferanse med fokus på transport- og transportløsninger i Barentsområdet. Kombinerte transporter, infrastruktur og marked er temaer som blir vektlagt. Konferansen har oppnådd en meget bra anerkjennelse og har bred internasjonal deltagelse.
Årlig møter det mer enn 100 deltagere på denne konferansen og 8-12 land er representert. Transportutvikling ønsker å videreføre konferansen og gjøre denne til et permanenet arrangement.