w

Fagseminar & konferanser

I tillegg til større konferanser gjennomfører vi faglig rettede seminarer for bedrifter, havner, organisasjoner og offentlige myndigheter.

Vi planlegger og gjennomfører hele konferansen/seminaret og bidrar selv med faglige innlegg der dette er naturlig, eller benytter vårt nettverk for å skaffe de beste foredragsholdere eller seminarledere.

09.01.201912:06 Viktor Håkonsen
Prosjekt: Temadag Samferdsel

År: 2018
Oppdragsgiver: 
Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: 
Transportutvikling AS arrangerte temadag for Finnmark fylkeskommune med fokus på miljø og båt. Vi samlet mange av landets fremste kapasiteter innenfor miljø og maritim teknologi/drift for å holde foredrag; Vegdirektoratet, Ola Lilloe-Olsen, Varanger Kraft, Vard Electro og Enova. I tillegg til presentasjonene, ble et konkret case for en hydrogendrevet hurtigbåt mellom Kirkenes og Vadsø diskutert.

Prosjekt: Sjømattransport konferanse

År: 2018
Oppdragsgiver: Eget arrangement
Beskrivelse: De fleste mener at sjømatnæringen kommer til å vokse kraftig i årene fremover, og at den vil være et av de viktigste bidragene til regional utvikling og verdiskaping i Nord-Norge. Mer enn 100 deltagere (hvorav over 50 % fra næringslivet) fra hele landet var til stede da Transportutvikling AS arrangerte sjømat-konferansen «Nordnorsk sjømattransport i 2030» i Narvik den 10.-11. april. Konferansen fokuserte på Nord-Norge, sjømat, transport og fremtiden.

Prosjekt: East West Arena 2016

År: 2016
Oppdragsgiver: Futurum AS
Beskrivelse: Utviklingsselskapene i Narvik, Gällivare og Kiruna arrangerte i oktober 2016 næringslivskonferansen/messen East West Arena for 5. året på rad. Den går annet hvert år på norsk og svensk side. Den 18. og 19. oktober 2016 møttes vi i Narvik, og Futurum var vertskap.

Det er tredje året East West Arena arrangeres i Narvik, og Transportutvikling hadde igjen, i samarbeid med Futurum, det faglige og tekniske ansvaret for arrangementet. Arrangementet er en kombinasjon mellom messe/utstilling, seminarer og bedriftsmøter. 
Det var spesielt fokus på bedrifter og organisasjoner med tilhørighet langs aksen Finland, Luleå, Kiruna, Gällivare, Narvik, Harstad og Lofoten/Vesterålen. 

Prosjekt: «East-West Arena»

År: 2014
Oppdragsgiver:  Futurum AS
Beskrivelse: East-West Arena ble arrangert for første gang i oktober 2012. Arrangementet gikk på norsk side, - i Narvik. Transportutvikling AS hadde det faglige og tekniske ansvaret. I 2013 ble East-West Arena arrangert på svensk side, - i Kiruna og Gällivare.

I 2014 hadde Transportutvikling igjen det faglige og tekniske ansvaret for East-West Arena, som ble gjennomført 28.- 29. oktober. Vi startet med lunsj den 28. og avsluttet med lunsj den 29. oktober. Arrangementet ble planlagt og gjennomført som en møteplass for bedrifter og organisasjoner i Norge og Sverige. Det var spesielt fokus på bedrifter og organisasjoner med tilhørighet langs aksen Luleå-Lofoten. Arrangementet ble lagt opp som en kombinasjon mellom messe, konferanse og bedriftsmøter.

Prosjekt: «Mosjøen Havn/Holandsvika-utviklingsstrategi»

År: 2013
Oppdragsgiver:  
Mosjøen Havn KF
Beskrivelse: 
Mosjøen Havn KF/Mosjøen og omegn næringsselskap KF har i lengre tid arbeidet med utvikling av Holandsvika,- som en del av Mosjøen Havn.
Transportutvikling AS ble leid inn for å holde et miniseminar der fremtidig prosess/utviklingsaktivitet for Holandsvika var tema. Her så en på og vurderte forskjellige muligheter for bruk av området. Både muligheter og utfordringer ved forskjellige retningsvalg ble gjennomgått.

Et notat/kort rapport med mulige retninger for en videre prosess ble sendt ut i forkant av seminaret. Denne ble revidert etter seminaret, - supplert med innspill fra møtet.

Prosjekt: «More effectiv Transports»

År: 1998 – 2004
Oppdragsgiver: Transportutvikling AS
Beskrivelse: Årlig internasjonal transportkonferanse med fokus på transport- og transportløsninger i Barentsområdet. Kombinerte transporter, infrastruktur og marked er temaer som blir vektlagt. Konferansen har oppnådd en meget bra anerkjennelse og har bred internasjonal deltagelse.
Årlig møter det mer enn 100 deltagere på denne konferansen og 8-12 land er representert. Transportutvikling ønsker å videreføre konferansen og gjøre denne til et permanenet arrangement.