Personvernerklæring for Transportutvikling AS

 

Transportutvikling er et operasjonelt konsulent- og rådgivningsselskap innenfor
primærområdene transport og logistikk. Transportutvikling har tre
hovedsatsingsområder: konsulenttjenester, FoU og operasjonelle tjenester.
For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å
bruke personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi
samler inn og bruker bestemte personopplysninger.
Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger
fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19 og EUs personvernforordning The
General Data Protection Regulation (“GDPR”) artikkel 13) og generell informasjon 
om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger (personopplysningsloven
§ 18, første avsnitt og GDPR artikkel 14).

Behandlingsansvarlig
Transportutvikling er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger
for ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Det daglige
behandlingsansvaret har daglig leder.
Kontaktinformasjon til daglig leder finner du på www.transportutvikling.no

Personopplysninger som innhentes/behandles
Transportutvikling innhenter primært informasjon direkte fra kunder og
samarbeidspartnere. Ved aktivt å vise interesse for, ved påmelding til et av våre
arrangementer, eller inngåelse av et kunde- eller samarbeidsforhold, innhentes
personopplysninger. Eksempelvis lagres navn, telefonnummer, epost og
fakturainformasjon ved prosjektleveranser og til deltakere på kurs, konferanser og
arrangementer. Ved påmelding til seminarer og konferanser vil vi kun lagre den
informasjonen du selv oppgir ved påmelding.
I noen tilfeller innhentes også personopplysninger om fysiske personer som ikke er
kunder eller samarbeidspartnere, til anvendelse i markedsføring og informasjon om
selskapets tjenester og arrangementer.
Når du besøker nettsidene våre vil ip-adressen du kontakter oss fra, hvilke sider og
hvor lenge du ser på dem bli registrert.
Når det gjelder samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies), reguleres dette
av ekom-loven.

Formålet med informasjonen som behandles
All behandling av personopplysninger skal ha et spesifikt, uttrykkelig angitt formål
som er saklig begrunnet i virksomheten, jf. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav b. Formålet
med informasjonen som behandles ved Transportutvikling AS er:
-etablering og oppfølging av kunde/samarbeidsforhold
-bekreftelse på kjøp/påmelding
-fakturering
-kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker)
-for å kunne melde seg på konferanser og seminarer
-sende oppdatert informasjon om kurs og seminarer du har meldt deg på
-utsendelse av nyhetsbrev
-administrasjon av ansatte

Dokumenthåndtering og lagring
Vi bruker et digitalt dokumenthåndterings- og lagringssystem for oppbevaring av
dokumenter og personopplysninger om kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Våre
databehandlere oppbevarer Transportutvikling sitt arkiv over dokumenter.
Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og databehandler utleverer ikke
opplysninger til tredjeparter uten at du har gitt ditt samtykke, eller vi er rettslig
forpliktet til utlevering.
Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk
personvernlovgivning.

E-post, telefon og elektroniske spørreundersøkelser
Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta
kundenes og samarbeidspartnernes interesser. Relevante opplysninger som
fremkommer i telefonsamtaler og e-postutveksling registreres. Den enkelte
prosjektleder er ansvarlig for å arkivere relevant e-post i
dokumenthåndteringssystemet tilhørende det enkelte prosjekt, og ellers slette
meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men
enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Transportutvikling bruker e-post og telefon i forbindelse med gjennomføring av
datainnsamling. Deltakelse i slik datainnsamling er frivillig og baserer seg på
samtykke fra den/de personene som deltar. For å kunne ringe eller sende ut elektroniske forespørsler til rett mottaker må vi lagre navn, telefonnummer og e-
postadresse.

Hvor lenge personopplysningene lagres
Regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 skal oppbevares i 5 år, eller 3
år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, avhengig av hva slags
regnskapsmateriale det dreier seg om.
Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å
oppfylle formålet med innsamlingen. Dette betyr at vi kan oppbevare
personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss.
Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi
dem på en sikker måte.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av
personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd og
GDPR artikkel 13 og 14. De som er registrert i vårt system har rett til:
- innsyn i egne opplysninger
- å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir korrigert jf. GDPR artikkel
16.
- å be om å bli slettet jf. personopplysningsloven § 17. Retten gjelder kun dersom
ikke virksomheten fortsatt har behov for opplysningene til det formålet de behandles
for.
Du kan kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler
personopplysninger.

Klagerett
Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du
i første omgang kontakte daglig leder i Transportutvikling. Dersom du fortsatt mener
at Transportutvikling ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til
personopplysningsloven og GDPR, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon
Transportutvikling AS, org.nr. 976 311 469
Besøksadresse: Dronningens gate 33, 8514 Narvik
Postadresse : Postboks 26, 8501 Narvik
Telefon: : 769 655 70
E-post: : post@transportutvikling.no
Transportutvikling AS sin personvernerklæring ble sist endret den 10.01.2019.