14.01.201915:21 Anne-Stine Gjervoldstad

OM OSS


Vi er et operasjonelt konsulent- og rådgivingsselskap innenfor primærområdene transport og logistikk. Våre rådgivere har lang erfaring fra næringslivet og solid faglig bakgrunn. Dette skal sikre deg som kunde et godt produkt.
 
Våre kunder finnes innenfor privat og offentlig sektor, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vårt markedsmessige hovedfokus er rettet mot Nordområdene. 
Vi er engasjert i alt fra planleggingsstadiet til og med implementering og drift av løsninger. Vi finner anvendbare løsninger for terminaler, havner og for transporter på vei, sjø og bane. Vi utvikler logistikkjeder og intermodale løsninger, herunder internasjonale transportkorridorer.

Transportutvikling AS har definert tre primære forretningsområder:

Konsulenttjenestene har vært, og er, grunnlaget for Transportutviklings virksomhet.
Våre medarbeidere har i mange år levert konsulenttjenester som f.eks.:

» Utvikling og forbedring av transportløsninger
» Ruteplanlegging
» Utvikling av transportknutepunkt
» Havne- og terminalplanlegging
» Markedsundersøkelser og analyser
» Økonomiske vurderinger og finansielle løsninger
» Utarbeidelse av transport- og samferdselsplaner
» Prosjektledelse og prosessledelse
» Organisering og ledelse av fagseminar/konferanser


I nær synergi med konsulentaktiviteten utfører vi også mer operasjonelt rettede aktiviteter som f.eks. utvikling av terminalhåndbøker for havner, skipsbesiktigelser og byggetilsyn, samt FoU tjenester i samarbeid med universiteter, høyskoler og andre FoU institusjoner.

For nærmere beskrivelse av oppdrag vi har utført, henviser vi til referanser.