OM OSS


Vi er et operasjonelt konsulent- og rådgivingsselskap innenfor primærområdene transport og logistikk. Våre rådgivere har lang erfaring fra næringslivet og solid faglig bakgrunn. Dette skal sikre deg som kunde et godt produkt.
 
Våre kunder finnes innenfor privat og offentlig sektor, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vårt markedsmessige hovedfokus er rettet mot Nordområdene. 
Vi er engasjert i alt fra planleggingsstadiet til og med implementering og drift av løsninger. Vi finner anvendbare løsninger for terminaler, havner og for transporter på vei, sjø og bane. Vi utvikler logistikkjeder og intermodale løsninger, herunder internasjonale transportkorridorer.

Transportutvikling AS har definert tre primære forretningsområder: