Transportutvikling samarbeider med Tyréns

Transportutvikling AS er underleverandør i Tyréns rammeavtale med Bane NOR.

Tyréns sendte ut følgende pressemelding :

"Tyréns tecknar ramavtal med Bane NOR
Norges nationella transportplan för 2018 – 2029 visar en fortsatt stor satsning på järnväg, satsningen kommer att vara störst från 2018 och fyra år framåt. För att klara de satta målen i transportplanen behöver Bane Nor stärka upp på resurssidan, ramavtalsförfrågan till konsulterna är på 4 år med en option på 2+2 år.

Tyréns har i den strategiska planen pekat på en satsning i vårt västra grannland och därför valdes att lämna anbud då ett sådant prekvalificeringsramavtal ger oss viss möjlighet att kunna välja lämpliga uppdrag som vi vill satsa på. Anbudsarbetet var relativt omfattande och innebar förutom många olika tekniker från Tyréns alla regioner är även flera norska underkonsulter med, vilket ger oss goda kontaktytor mot den norska marknaden. Involverade underkonsulter är RailCAP, Concreto, PIR2, Terratec, Prosjektutvikling Midt-Norge och Transportutvikling. Anbudsarbetet har gått bra och Daniel Wallström, regionchef Nord har tillsammans med två av våra underkonsulter varit på anbudsgenomgång i Oslo varefter vi har kompletterat vårt anbud och idag skrivs kontrakt hos Bane NOR i Oslo. 

I tilldelningen fick Tyréns ramavtal för alla tre områdena, som är utredningar, planskeden och tekniska huvudplaner. Omfattningen av hela avtalet antas vara ungefär 350 - 500 miljoner NOK under avtalstiden.
- Vi har under ett antal år arbetat med att kunna bredda vår hemmamarknad med Norge, och vi har erhållit ett antal uppdrag och räknat på ytterligare ett antal jobb, genom detta har vi knutit kontakter på Norska marknaden som nu ger utdelning, att få tilldelning på alla tre områdena i Norge med allt från arkitekter till säkerhetsvakter på järnväg är stort, säger Daniel Wallström, regionchef Nord.

Bane NOR är ett statligt företag som ansvarar för den nationella järnvägsinfrastrukturen i Norge. Bane NORs uppdrag är att säkerställa tillgänglig järnvägsinfrastruktur och effektiva och användarvänliga tjänster, inklusive utveckling av nav och godsterminaler.

Företaget ansvarar även för planering, utveckling, administration, drift och underhåll av det nationella järnvägsnätet, trafikledning och administration och utveckling av  järnvägsfastigheter"

Logo TYRÈNS