Oppdatering av CIRCLE K’s Terminal Information Booklets

Gjennom mange år har Transportutvikling AS utarbeidet såkalte «Terminal Information Booklets» for Statoils kysttankanlegg (Nå CIRCLE K). Dette er informasjonsdokumenter på engelsk etter ISGOTT koden (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)

Dokumentene beskriver havneforhold ved skipankomst til havneanleggene, sikkerhetsbestemmelser, bunkring av skip m.m. og assisterer skipsoperatører ved levering av produkter til de aktuelle kystanleggene og ved lasting av skip for levering ved annet kystanlegg.

Både regelverk og terminalenes interne krav endres. Bl.a. ønsker nå flere terminaler EX-Charts etter de nye retningslinjene i EI15 (Energy Institute, Hazardous area classification). Videre vil generell informasjon fra tidligere år, f.eks. kontaktdetaljer og PR-profiler, ofte være gjenstand for endring.

Det er derfor viktig at slike håndbøker til en hver tid holdes oppdatert.

Transportutvikling AS har nylig oppdatert informasjon for Circle Ks anlegg på Kolsdalsodden i Kristiansand og Fagervika i Trondheim.

Bilde av en "Terminal Information Booklet"