w

Transportinfrastruktur i Nord-Troms

Den 14. april 2019 arrangerer Transportutvikling AS, i regi av Nord-Troms Regionråd, et dagsseminar med fokus på transportinfrastruktur.

SEMINAR 14.FEBRUAR 2019
09.02.201911:32 Stig Nerdal

Nord-Troms regionråd DA har nylig gjennomført prosjektet «Kunnskapsgrunnlag 2018-Infratsruktur i Nord-Troms». Rapporten er utarbeidet av Transportutvikling AS. Rapportens hovedfunn presenteres på seminaret i Olderdalen, Kåfjord, den 14. februar 2019.

Seminaret skal bidra til å sette søkelys på Nord-Troms, transportinfrastrukturen i regionen og muligheter/utfordringer knyttet til transport og verdiskaping.

Transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms benyttes av hele Nord-Norge . Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen.  Transportinfrastrukturen i Nord-Troms er derfor viktig for flere enn de som bor i regionen. 

Nord-Troms har 10% av befolkningen i Troms fylke, men:

 • 65% AV HAVBRUKSOMSETNINGEN
 • 45% AV SJØMATOMSETNINGEN
 • 21% AV AKVAKULTURLOKALITETENE
 • 18% AV SAMLET KJØTTPRODUKSJON
 • 21% AV SAMLET MELKEPRODUKSJON
 • 42% AV GEITEMELKPRODUKSJONEN
 • 61% AV TUNGTRAFIKKEN MED FERGER
 • 16% AV FYLKESVEINETTET
 • 45% AV RIKS- OG EUROPAVEGNETTET
 • 18% AV DET KOMMUNALE VEINETTET

 Foredragsholdere på seminaret er:

 • Leder i styringsgruppen/ordfører i Skjervøy kommune, ØRJAN ALBRIGTSEN
 • Regionvegsjef Statens Vegvesen Region Nord, TURID STUBØ JOHNSEN
 • Regiondirektør Kystverket Troms og Finnmark, JAN MORTEN HANSEN
 • Lufthavnsjef Avinor Sørkjosen/Hasvik Lufthavn, TOR RASMUSSEN
 • Fylkesrådsleder Troms Fylkeskommune, WILLY ØRNEBAKK
 • Styreleder Arena Nord-Troms/adm.dir. Arnøy laks, HÅVARD HØGSTAD
 • Daglig leder Transportutvikling AS, STIG NERDAL

Informasjon om seminaret og rapporten ligger på nettsidene til Nord-Troms regionråd:  her

Transportutvikling AS
Ferge inn til Olderdalen fra Lyngseidet