Oddvar Rundereim

Senior rådgiver
oddvar.rundereim@transportutvikling.no
Mob: +47 918 81 946

Utdannelse: Sjøkaptein og befal KN Marine. Tilleggsutdannelse innen maritim sikkerhet og kvalitetssikringssystemer.

Arbeidserfaring: Skipsfører, administrativ leder i rederier som Fylkesbåtane og OVDS ASA/Hurtigruten, administrerende direktør i rederiet Seaworks,- herunder daglig leder i flere av Seaworksgruppens datterselskap. Fartstid fra nasjonal og internasjonal sjøtransport.

Arbeidsområder i Transportutvikling AS: Oddvar Rundereim har gjennomført flere prosjekt knyttet til maritim drift, ruteplanlegging, fartøybesiktigelser, miljøvurderinger m.v. Han har erfaring som prosessleder for bedriftsnettverk og har ledet flere havnesamarbeid prosesser. Han har også lang erfaring med prosjekter relatert til godstransport, markedsvurderinger og næringsutvikling.