Kjell Heggelund

Senior rådgiver
kjell.heggelund@transportutvikling.no
Mob: +47 913 08 192

Utdannelse: Sjøkaptein med tilleggsutdanning innen økonomi, shipping og akuttberedskap.

Arbeidserfaring: Skipsfører utenriksfart, marine/cargo superintendent NORAD for Tanzania Coastal Shipping Line, mannskapssjef/internrevisor for Narvik Dampskibsselskap, senior rådgiver for Shipping Research Services AS, havnefogd i Narvik Havnevesen.

Arbeidsområder i Transportutvikling AS: Kjell Heggelund har vært involvert i flere vurderinger knyttet til havneprosjekter, transportkjeder, næringsutviklingsprosjekter og markedsvurderinger. Han har lang erfaring mht. innhenting av primærinformasjon gjennom intervjuer.