Stig Nerdal

Daglig leder
stig.nerdal@transportutvikling.no
+47 958 71 905

Utdannelse: Siviløkonom, med tilleggsutdannelse innen Statsvitenskap

Arbeidserfaring: Økonomikonsulent hos Samferdselssjefen i Nordland, daglig leder/konsulent Bedriftskompetanse AS Mo, rederierfaring som økonomisjef Ofotens Dampskibsselskab AS, økonomidirektør OVDS ASA og vise-adm.direktør OVDS ASA. Han har også mange års erfaring fra den internasjonale jernbaneunionen UIC i Paris, der han var ansvarlig for arbeidet med intermodale transportkorridorer.

Arbeidsområder i Transportutvikling ASStig Nerdal har lang erfaring som prosjektleder for prosjekter med fokus på nasjonale og internasjonale intermodale transporter. Han har i de siste 20 årene arbeidet med et betydelig antall prosjekter som inkluderer markedsvurderinger og godsstrømmer, havneforhold, sjøtransport, vei/bane, transportinfrastruktur, godstransport generelt og næringsutvikling. Han har også spesiell kompetanse om nordområdene, Nord-Norge og sjømat. Han benyttes ofte som foredragsholder ved transportkonferanser og seminarer.

Stig Nerdal