w

TURID STUBØ JOHNSEN

REGIONVEGSJEF, STATENS VEGVESEN REGION NORD

28.01.201920:08 Stig Nerdal

STUBØ JOHNSEN TILTRÅDTE STILLINGEN SOM REGIOBEGSJEF I STATENS VEGVESEN REGION NORD DEN 17. DESEMBER 2018.

HUN HAR I DE SISTE ÅRENE LEDET STRATEGI-, VEG- OG TRANSPORTAVDELINGEN I STATENS VEGVESEN, REGION ØST. HIN HAR OGSÅ HATT LEDENDE STILLINGER I VEGDIREKTORATET.

STUBØ JOHNSEN ER UTDANNET VED NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE/NMBU SOM CAND.AGRIC/LANDSKAPSARKITEKT MED SPESIALFELT REGIONAL PLANLEGGING.

Foto: Statens Vegvesen