w

ARNT-EINAR LITSHEIM

FAGDIREKTØR KS BEDRIFT - NORSKE HAVNER,

28.01.201920:03 Stig Nerdal

LITSHEIM ER FAGDIREKTØRI KS BEDRIFT-NORSKE HAVNER. HAN HAR BL.A. VÆRT LEDER AV POLITISK AVDELING I FINANSFORBUNDET (2008-2011), DIREKTØR I HAVNEORGANISASJONEN NORSKE HAVNER (2012-2018) OG BEGYNTE I STILLINGEN SOM FAGDIREKTØR ETTER AT KS- BEDRIFT HAVN OG NORSKE HAVNER SLO SEG SAMMEN I 2019. LITSHEIM ER UTDANNET VED UiB OG UiO.

Foto: Havn.no