w

IVAR B. PRESTBAKMO

FYLKESRÅD FOR SAMFERDSEL OG MILJØ I TROMS

28.01.201919:59 Stig Nerdal

PRESTBAKMO TILTRÅDTE I JANUAR 2014 SOM FYLKESRÅD FOR SAMFERDSEL OG MILJØ I TROMS FYLKESKOMMUNE. HAN ER OGSÅ FYLKESRÅDETS NESTLEDER OG VAR TIDLIGERE ORDFØRER I SALLANGEN KOMMUNE.

PRESTBAKMO ER BL.A. NESTLEDER I KS-TROMS OG MEDLEM AV KS-HOVEDSTYRE. HAN HAR UTDANNELSE INNENFOR STATSVITENSKAP OG REISELIV VED UIT, NORGES ARKTISKE UNIVERSITET.

Foto: Troms fylkeskommune