w

OLA STRAND

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, BLUWRAP

28.01.201919:52 Stig Nerdal

STRAND HAR ARBEIDET DET MESTE AV SIN KARRIERE INNENFOR INTERNASJONAL LOGISTIKK. FØR JOBBEN SOM CEO I BLUWRAP, MED HOVEDKONTOR I SAN FRANCISICO, VAR HAN MED PÅ Å BYGGE OPP ESSOS REGIONSENTER I MIDT-NORGE. HAN HAR VÆRT TOPPSJEF I BEDRIFTER SOM SAS NORGE AS OG COOP NORGE.

HAN HAR EN MBA FRA NORGES HANDELSHØGSKOLE.

Foto: BluWrap