w

GEIR A. MO

ADM. DIREKTØR NORGES LASTEBILEIERFORBUND

28.01.201914:55 Stig Nerdal

MO HAR VÆRT ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORGES LASTEBILEIER-FORBUND FRA 2012. HAN HAR EN LANG POLITISK KARRIERE INNENFOR PARTIARBEID OG SOM FOLKEVALGT PÅ KOMMUNE-, FYLKES- OG RIKSNIVÅ.

HAN ER STYRELEDER I OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEGTRAFIKKEN (OFV) OG HAN HAR VÆRT STYRELEDER I TRYGG TRAFIKK.