"Overføring av fiskerihavnene - hva innebærer det?" av Jan Morten Hansen

-