"Veisystemet og økt transport av sjømatprodukter i Nord-Norge" av Turid Stubø Johnsen

-