"Sjømatnæringen trenger en effektiv sjøtransportløsning!" av Kjell-Olav Gammelsæter

-