"Hvitfisk - landinger og strukturen i næringen" av Charles Aas

-