Sjømattransport fra kyst til marked 2019

Transportutvikling AS arrangerte konferansen "Sjømattransport fra kyst til marked" i Tromsø, fra lunsj til lunsj, 10.-11. april 2019.

Sjømatnæringen i Nord-Norge er en av landsdelens viktigste næringer. Næringen omfatter fangst, havbruk og tilknyttede aktiviteter i form av leveranser av innsatsfaktorer, foredling og transport.

Hvordan vil transportbildet se ut fremover, og hvilke utfordringer/muligheter har vi? Konferansen tok sikte på å se fremover og berørte viktige tema som:

Fangst og havbruk, er infrastrukturen tilrettelagt for vekst? * Havnene og fiskerihavnenes rolle? *Ny teknologi for økt konkurransekraft? * Vil veitransporten fortsatt dominere? * Hva skjer på båt- og jernbanesiden? Hva kan det offentlige gjøre? * Hva gjør vi med trafikkfarlige vogntog på veiene?