Inviterer til togprat

Når fremtidig utbedringer på jernbanenettet skal utbedres, er det sjømatnæringen som blir lyttet til. Dette sa sa leder for terminaler i Bane NOR, Kjell Ivar Maudal, til Fiskeribladet på konferansen Nordnorsk sjømattransport i Narvik.

Sjømat på bane

(Kilde: Fiskerbladet 11. april 2018)

At nettopp Narvik er valgt for sjømattransporttematikken er ikke tilfeldig. Enorme mengder fisk sendes med Ofotbanen fra Narvik gjennom Sverige og ut i verden. Terminalen i Narvik skal nå utvides og man håper på dobbelspor på Ofotbanen i en nær framtid.

Men også Nordlandsbanen trenger oppgradering. Nå skal krysningsspor forlenges. Nettopp for å kunne frakte mer sjømat raskere og mer effektivt. Fordi sjømatnæringen er flinke til å utnytte jernbanenettet og har behov for en oppgradering.

Og fremtidige utbedringer på jernbanenettet skal tilpasses sjømatnæringas fraktbehov. Derfor ber Maudal sjømatnæringa samle seg for å gi et tydeligere bilde på hvilke transportbehov de mener vil være best for dem.

- Da skal vi sammen med Jernbanedirektoratet langt på vei utvikle og tilrettelegge jernbanen til det beste for dem, sier han til Fiskeribladet.

Link til artikkelen her

Jørn Mikael Hagen, Fiskeribladet
Kjell Ivar Maudal
Bilde fra Transportutviklings konferanse i Narvik i april 2018