w

Sjømattransport fra kyst til marked

Fra lunsj til lunsj 10.-11. april arrangerer Transportutvikling AS konferansen "Sjømattransport fra kyst til marked" i Tromsø. Hovedfokus er: sjømat - transport - Nord-Norge - fremtiden.
Spennende foredragsholdere kommer.

KONFERANSE 10.-11. APRIL 2019
15.01.201911:05 Stig Nerdal

Spennende foredragsholdere fra bl.a. Nergårdkonsernet, BluWrap, Hav Line (Norwegian Gannet), Kystverket, Statens Vegvesen, CargoNet, Lerøy Aurora, Mowi Herøy (tidligere Marine Harvest Herøy), Norske Havner, Stortingets transport- og kommunikasjonskommite og Norges Råfisklag kommer til Tromsø.

I 2018 ble konferansen «Nordnorsk sjømattransport» arrangert i Narvik. I 2019 er Tromsø møtested, med Troms fylkeskommune som hovedstøttespiller og Transportutvikling AS som arrangør. 

Sjømatnæringen i Nord-Norge er en av landsdelens viktigste næringer. Både fangst, havbruk og tilknyttede aktiviteter i form av leveranser av innsatsfaktorer, foredling og transport bidrar til stor aktivitet og verdiskaping. Selv om fisken er hovedproduktet, har sjømatnæringen større inntransporter enn uttransporter.
De fleste mener at sjømatnæringen kommer til å vokse i årene fremover, og at den vil være et av de viktigste bidragene til regional utvikling i landsdelen.
I 2017 ble det landet/slaktet rundt 1,5 millioner tonn sjømat i Nord-Norge. Landsdelen hadde 19 lakseslakterier og rundt 250 aktører som mottok og bearbeidet fangst. Det meste av sjømaten transporteres ut av landsdelen og landet. Bil er det mest benyttede transportmidlet, enten som eneste transportmiddel eller i kombinasjon med jernbane, sjø eller fly.
Hva er de største utfordringene for videre utvikling, og hvordan kan disse løses? Hvordan vil logistikkbildet se ut i fremtiden?

Klikk her for informasjon.

Foto: Tromsø kommune