Utredning av ny hurtigbåtterminal i Bodø

Bodø er navet for store deler av fylkets hurtigbåter, både lokale ruter og regionale ruter. Årlig betjenes rundt 360.000 passasjerer i Bodø, samt gods.
Logistikken knyttet til hurtigbåtene omfatter passasjerer, mindre godsmengder/pallegods og tilførsel av drivstoff og service. I dag er ikke landfunksjonene for disse 3 hovedaktivitetene samlokalisert.

10.01.201913:03 Viktor Håkonsen

Denne situasjonen, med ulike lokasjoner for passasjerhåndtering, godshåndtering og bunkring er ikke optimal. Ideelt burde det vært mulig med en form for one-stop shop løsning.
Bodø havn ønsker utredet hvilke alternativer som finnes for å samlokalisere disse aktivitetene i størst mulig grad.

I forbindelse med at Nordland Fylkeskommune har anskaffet nye hurtigbåter som skal settes inn i sambandene fra 2019, er det ønskelig å se på mulige løsninger for å etablere ny hurtigbåtterminal, hvor man kan ivareta alle operasjonene: liggekai, passasjerer,godshåndtering og fylling av drivstoff. 

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å utrede ny hurtigbåtterminal i indre havn i Bodø som kan ivare ta de ovenstående funksjoner på ett sted. I utredningen skal det også gjennomføres en mulighetsstudie som skal vurdere alternative lokasjoner. Både eksisterende plassering og eventuelt alternativ plassering av terminalen skal utredes.

Hurtigbåt ved kai, click to open in lightbox