Utredning av ny hurtigbåtterminal i Bodø

Bodø er navet for store deler av fylkets hurtigbåter, både lokale ruter og regionale ruter. Årlig betjenes rundt 360.000 passasjerer i Bodø, samt gods.
Logistikken knyttet til hurtigbåtene omfatter passasjerer, mindre godsmengder/pallegods og tilførsel av drivstoff og service. I dag er ikke landfunksjonene for disse 3 hovedaktivitetene samlokalisert.

10.01.201913:03 Viktor Håkonsen

Denne situasjonen, med ulike lokasjoner for passasjerhåndtering, godshåndtering og bunkring er ikke optimal. Ideelt burde det vært mulig med en form for one-stop shop løsning.
Bodø havn ønsker utredet hvilke alternativer som finnes for å samlokalisere disse aktivitetene i størst mulig grad.

I forbindelse med at Nordland Fylkeskommune har anskaffet nye hurtigbåter som skal settes inn i sambandene fra 2019, er det ønskelig å se på mulige løsninger for å etablere ny hurtigbåtterminal, hvor man kan ivareta alle operasjonene: liggekai, passasjerer,godshåndtering og fylling av drivstoff. 

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å utrede ny hurtigbåtterminal i indre havn i Bodø som kan ivare ta de ovenstående funksjoner på ett sted. I utredningen skal det også gjennomføres en mulighetsstudie som skal vurdere alternative lokasjoner. Både eksisterende plassering og eventuelt alternativ plassering av terminalen skal utredes.

Hurtigbåt ved kai