w

Havneinformasjon Nord-Norgelinjen

Bodø Havn har i samarbeid med Tromsø Havn og Lødingen Havn jobbet med å identifisere grunnlaget for en godsrute på sjø mellom Bodø og Tromsø. Formålet har vært å avdekke potensialet for en slik godsrute, samt konkretisere hvilke krav og eventuelle forutsetninger markedet setter til et slikt transportprodukt. Den aktuelle godskorridoren vil være en intermodal transportkjede mellom Oslo og Tromsø som kombinerer tog (Alnabru – Bodø) og båt (Bodø – Tromsø).

10.01.201913:02 Viktor Håkonsen

En intermodal transportkjede er avhengig av at alle leddene i kjeden fungerer hver for seg, og ikke minst at de er effektivt koblet sammen.

Transportutvikling As har fått oppdraget med bl.a. å kartlegge i hvor stor grad havnene i Bodø, Tromsø, Lødingen, Harstad, Skrova, Sortland, Svolvær, Stokmarknes og Finnsnes vil kunne legge til rette for effektiv håndtering av last med en «Nord-Norgelinje», og for det gods som lastes/losses i den aktuelle havnen.

I vårt arbeide vil vi

  • beskrive og avklare nødvendige havneforutsetninger for den operative delen av sjøruten
  • foreslå konkrete tiltak for hvordan havnene kan samarbeide for å sikre en best mulig drift av ruten.