w

"Styrke sjøtransportens konkurranseevne"

Balsfjord kommune står bak prosjektet «styrke sjøtransportens konkurranseevne», som har som målsetting å styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og infrastrukturtiltak, samt lavere kostnader for brukerne.

10.01.201913:02 Viktor Håkonsen

Målselv kommune og lokalt næringsliv med følgende bedrifter er også partnere i prosjektet: 

•        EWOS Balsfjord
•        Bergneset Pukk & Grus
•        BEWI Polar
•        Felleskjøpet Balsfjord
•        Fiskå Mølle avd. Balsfjord
•        Mack Bryggeri
•        Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Balsfjord (Senja Avfall)
•        Element Nor
•        Shell Bergneset Tankanlegg

Kommunikasjonsmessig ligger regionen godt plassert og kommunen har tilknytning til havet.På Bergneset ligger kommunens sentralhavn og har nær all sjøtransport (bulkfartøy) over kaien på Bergneset.Landsdelens mest trafikkerte godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-sør retning og E8 øst-vest mellom Tromsø, Nordkjosbotn og Finland.

I Balsfjord og Målselv kommuner, samt regionen for øvrig, er det stor industriell aktivitet. I regionen produseres det store volum rå-/ og ferdigvarer som transporteres inn/ut med bil eller båt.
Kommunene har en klar ambisjon om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport og havner. Kommunene ønsker nå å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnen i Balsfjord kommune og næringslivet i regionen.
For kommunene i prosjektet er det av stor betydning å identifisere hvilke tiltak de kan bidra med for å sikre målsettingen, og samtidig bidra til vekst og utvikling i regionen.

Transportutvikling leder arbeidet.