"Havneutvikling i Balsfjord"

Balsfjord og Målselv kommuner ønsker å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnen i Balsfjord kommune og næringslivet i regionen.

10.01.201913:02 Viktor Håkonsen

I Balsfjord og Målselv kommuner, samt regionen for øvrig, er det stor industriell aktivitet. I regionen produseres det store volum rå-/ og ferdigvarer som transporteres inn/ut med bil eller båt.
Kommunene har en klar ambisjon om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport og havner. Kommunene ønsker nå å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnen i Balsfjord kommune og næringslivet i regionen.

Med utgangspunkt i samarbeid mellom Bergneset havn og samarbeidspartnere som benytter havnen, skal en gjennom prosjektet arbeide med å / se på:  

  • kartlegge forutsetninger for å bedre koordinere anløp og industrigods slik at skipene kan betjene også varestrømmer utover industrigodset som basislast
  • kartlegge tredjepartstjenester som må tilbys (hvor) for å konsolidere andre varestrømmer
  • identifisere andre varestrømmer som kan konsolideres (og hvor), både bulk og stykkgods, samt initiere samtaler om dette med identifiserte vareeiere
  • utfordre havnene, f.eks. Lenvik, Tromsø, Harstad m.fl. på synergier og gjensidig avhengighet for å tiltrekke seg last og anløp (ikke konkurranse om last og anløp)
  • Bistå i utarbeidelse av markedsmateriell (brosjyre, folder, hjemmeside mv.)
  • Eierforhold; enten som kommunal, privat eller en kombinasjon.
  • Organisering; Et driftsselskap (AS), havneadministrasjonen (kommunen) eller forpliktende samarbeidsavtale

Balsfjord havn (Balsfjord kommune) er prosjektansvarlig. Prosessleder er Oddvar Rundereim fra Transportutvikling AS. Ellers er disse med på prosjektet:

Målselv kommune, Cargill EWOS, Balsfjord, Bergneset Pukk & Grus, BEWI Polar, Felleskjøpet Agri SA avd. Bergneset, Fiskå Mølle avd. Balsfjord, Macks Ølbryggeri , Senja Avfall Metall, Element Nord, ST1 Bergneset Tankanlegg (Forsvaret), Perpetuum Circuli og Senja Avfall IKS.

Prosjektet er økonomisk støttet av Kystverket.

Veien inn til Bergneset havn