w

Utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt

Trøndelag fylkeskommune har signert kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skal jobbe frem og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop. Tilbudene har blitt evaluert av en referansegruppe bestående av 20 personer med tung bakgrunn fra maritim næring, forskning, utviklingsarbeid og hurtigbåtdrift.

10.01.201913:00 Viktor Håkonsen

Transportutvikling AS v/ Stig Nerdal er prosjektleder for ett av de fem konsortiene. De øvrige konsortiene ledes av Brødrene Aa, NTNU Technology Transfer/Flying Foil, Rødne Trafikk og Selfa Arctic.

Målsettingen er at man sommeren 2019 skal kunne demonstrere konseptet for utslippsfrie hurtigbåter. Det skal utvikles konkrete konsept for flere hurtigbåtruter i Trøndelag, der det skal utarbeides konkrete løsninger for fartøystyper og fremdriftsteknologi. Det skal foretas økonomiske og rutemessige konsekvensberegninger.
Konsortiet hvor Transportutvikling AS er med, består av svært tung kompetanse innenfor hurtigbåt, teknologi, økonomi og maritim drift.

Konsortiet består av: 

  • Transportutvikling AS v/ Daglig leder, Siviløkonom Stig Nerdal
  • Lilloe-Design AS v/ Daglig leder, Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen
  • Stadt Towing Tank AS v/ Daglig leder, Sivilingeniør Vegard Å. Larsen
  • Profjord AB v/ VD, Sivilingeniør Christer Widmark
  • FosenNamsos Sjø AS v/Teknisk sjef Joachim Ofstad Ness
  • Siemens AS Division Process Industries and Drives