w

Prosessledelse og faglig bistand – «Mer gods på sjø i Nord-Troms»

Nord-Troms Regionråd, bestående av 6 kommuner/havner (Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Kvænangen), har tatt initiativ til et prosjekt der hovedformålet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid, som skal bidra til å overføre mer gods til sjø. Dette ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for brukerne.

10.01.201913:00 Viktor Håkonsen

Prosjektmålet er å avklare nødvendige tiltak for å kunne etablere et funksjonelt samarbeid for å oppnå hovedmålene. Konkret innebærer dette følgende definerte prosjektmål:

  • Utarbeide en konkret beskrivelse av nåsituasjonen
  • Gjennomføre en godsstrømundersøkelse for å avklare markedsgrunnlaget
  • Avklare hvilke samarbeidsformer som er mest gagnlig for kommunene
  • Styrke kommunens faglige kunnskap om havn og sjøtransport
  • Utarbeide en konkret handlingsplan for kommunene/havnene som skal sikre måloppnåelse, bl.a. i forhold til fellesfunksjoner, felles bruk av infrastruktur, felles systemer og andre ressurser.

Transportutvikling er tildelt oppdraget.