w

Randsfjordferga i Oppland

Nytt oppdrag for Transportutvikling, der rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av ferge står i fokus.

10.01.201912:59 Viktor Håkonsen

Transportutvikling har signert kontrakt med Oppland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens ønske om en null- eller lavutslippsferge i Randsfjorden.
Oppdraget består av prosjektledelse, marinteknisk rådgivning og utredning.

Randsfjordferja er et fylkeskommunalt fergesamband i Randsfjorden i Oppland. Sambandet betjenes i dag av en eldre ferge.

Oppland fylkeskommune ønsker en fremtidig null- eller lavutslipps ferge i sambandet. Flere alternativer i spennet fra oppgradering/reparasjon til kontrahering av nytt materiell skal vurderes.
Gjennom arbeidet skal Transportutvikling:

  • Etablere et beslutningsgrunnlag som er relevant for fylkeskommunen
  • Anbefale valg av fartøysløsning
  • Vurdere drivstoffteknologi som sikrer null- eller lavutslipp
  • Foreta konsekvensvurderinger, - herunder økonomi, miljø og rute/regularitet
  • Andre relevante forhold