FF "Geologen" er døpt

NGU`s forskningsfartøy «Geologen» ble døpt i Trondheim 20. mars 2023. Transportutvikling AS har bistått NGU under hele byggeprosessen.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) sitt  forskningsfartøy «Geologen» ble døpt i Trondheim 20. mars 2023. Gudmor er May-Britt Myhr, adm.dir. i NGU.

FF «Geologen» er bygget hos det finske skipsverftet Kewatec i Borgå. NGU overtok det avanserte og miljøvennlige fartøyet i Trondheim den 26. januar 2023. I perioden etter overtakelsen har det pågått testing av det hybride fremdriftssystemet, samt kalibrering og testing av fartøyets avanserte forskningsinstrumenter. Dette vil pågå frem til mai. Fra juni vil «Geologen» være fullt operativ. Første oppdrag er å samle inn geologiske marinedata i Vestland fylke.

Transportutvikling AS har bistått NGU under hele byggeprosessen, fra fartøyet ble spesifisert, anbudsutlysning, forhandlinger og valg av skipsverft, kontraktsinngåelse og byggeoppfølging. I tillegg skal Transportutvikling følge opp fartøyet i forbindelse med garanti, claims mv. i det første driftsåret og garantidokking.

Oddvar Rundereim, Transportutvikling AS.
"Geologen"
Bilde av "Geologen".