Sjømatkartet Nord-Norge

Sjømatkartet viser sjømattransport på vei i hele Nord-Norge. Sjømatkartet er utarbeidet av Transportutvikling AS.

Sjømatkartet 2021 viser sjømattransport på vei i hele Nord-Norge. Sjømatkartet er utarbeidet av Transportutvikling AS. Datagrunnlaget baserer seg i stor grad på primærinformasjon fra aktørene.

I 2021 var det ca. 200 aktører i Nord-Norge som mottok fangst tilsvarende mer enn en vogntogenhet. Det var 20 lakseslakterier i regionen.

Aktørene er registrert og transportarbeidet av sjømatrelaterte transporter er illustrert på Sjømatkartet. Her kan en «lese» seg frem til viktig informasjon både i selve kartet og gjennom notater/figurer i tilknytning til kartet.

Belastning på vei er illustrert med tynne/tykke og grønne/røde streker. Grønt illustrerer fylkesveier og rødt Europa-/riksveier. Tykke streker viser veier med mye sjørelatert transport.

Vi ser at ferger er viktige for sjømattransporten i Nord-Norge. Landsdelen har over 40 helårlige fergesamband. 5 slakterier og 30 mottak i landsdelen ligger på øyer der ferge/båt er eneste alternativ for å få produktene ut i markedet.

Her kan du se Sjømatkartet i bedre oppløsning.

Arbeidet er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Sjømat Norge.

Sjømatkartet 2021
Sjømatkartet 2021