Fremtidens hurtigbåt - 7 måneders intensivt arbeid

Fremtidens hurtigbåt-fase 2 er avsluttet etter 7 måneders intensivt arbeid.

Transportutvikling AS ved Stig Nerdal har vært prosjektleder for ett av de fire Konsortiene som ble valgt til å gå videre til fase 2 . Konsortium Transportutvikling består av bedriftene Transportutvikling AS, Siv. Ingeniør Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing Tank AS, Helseth AS og Mundal båt AS.

Målet med Fase 2 har vært å få verifisert designet av fremtidens hurtigbåt. Dette innebærer mer detaljert og konkret arbeid med designet enn det som var tilfellet i fase 1.  I fase 2 er det bygd en fire meter lang modell av et foilassistert fartøy som er testet i tank og utendørs.

Arbeidet er omtalt i Maritimt Magasin. Her kan du lese artikkelen i Maritimt Magasin

Bilde tatt i Stadt Towing Tank`s testtank