Markedsgrunnlag togløsning

Transportutvikling har på oppdrag fra Narvik havn KF vurdert markedsgrunnlaget for en togløsning for gods mellom Narvik og østlige markeder.

Vurderingen er i utgangspunktet basert på det regionale markedet i Nord-Norge, men også andre deler av Norge og den Nord Atlantiske regionen.

Følgende ruter ble vurdert: 

  • Narvik-Helsinki-Kina
  • Kina-Helsinki-Baltikum/Sentral Europa
  • Narvik og Øst Europa forøvrig

Det ble i tillegg foretatt vurderinger av mulige sjøtilknytninger mellom Narvik og Island/Færøyene, og markedspotensialet til/fra Nord Sverige og Nord Finland.

Potensialet ble kvanitifisert i tonn og containerenheter (TEU).

Korridor togløsning