Fremtidens hurtigbåt-fase 2

Transportutvikling AS videre i prestisjeprosjektet «Fremtidens Hurtigbåt».

Fire nasjonale Konsortier er valgt til å utvikle fremtidens nullutslipp-hurtigbåt. Transportutvikling er ett av disse.  Konsortium Transportutvikling utvikler en batteridrevet hurtigbåt som kan operere i 30-40 knop og som har et energiforbruk som er vesentlig lavere enn dagens hurtigbåter. I sammenheng med utviklingen av fartøyet skal det utvikles en flytene batteribytteterminal. Dette vil bidra til at også lengre ruter kan operere med batteridrift, uten at transportstandard reduseres som følge av lange liggetider for lading av batterier.

Fylkeskommunene Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark har initiert prosjektet Fremtidens Hurtigbåt. Dette er et utviklingsprosjekt i flere faser for energieffektiv design og utslippsfrie hurtigbåter.

Prosjektets fase 1 ble avsluttet i mars 2022 der seks Konsortier deltok. Den 13. april 2022 ble fire konsepter valgt ut til å gå videre til fase 2, basert på definerte kriterier for energieffektivitet, kvalitet og risiko.

Transportutvikling AS er prosjektleder for ett av de fire Konsortiene som ble valgt til å gå videre til fase 2 (april-november 2022). Konsortium Transportutvikling består av bedriftene Transportutvikling AS, Siv. Ingeniør Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing Tank AS, Helseth AS og Mundal båt AS.

Målet med Fase 2 er å få verifisert designet av fremtidens hurtigbåt. Dette innebærer mer detaljert og konkret arbeid med designet enn det som var tilfellet i fase 1.  I fase 2 bygges det også en fire meter lang modell av et foilassistert fartøy som skal testes i tank og utendørs.

Illustrasjon av Fremtidens hurtigbåt. Design Siv.ing Ola Lilloe-Olsen.