Veipakke Vesterålen

Vesterålen har en stor andel av fylkesveiene i Nordland og behov for å få oppgradert veiinfrastrukturen, både for næringstransport og for regionens innbyggere.

6 kommuner i Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes) står bak prosjektet «Veipakke Vesterålen» som skal bidra til å utvikle og forbedre veiinfrastrukturen i regionen, med fokus på fylkesveier og fremtidsrettet næringsutvikling, regionforstørring, økt bolyst og bedre rekrutteringsmuligheter.

Vesterålen har en stor andel fylkesvei i Nordland og behov for å få oppgradert veiinfrastrukturen, både for næringstransport og for regionens innbyggere, som i stor grad bor utenfor de mest sentrale deler av regionen.

I forespørselen påpekes det innledningsvis at «Næringslivet i Vesterålen er avhengig av bedre fylkesveier for å utvikle seg videre» og at næringslivet har tatt et «initiativ gjennom Vesterålen næringslivssamarbeid (VNS) til at kommunene skal samle seg om en veipakke for hele regionen

Oppdragsgivere er Vesterålen Regionråd og Vesterålen næringslivssamarbeid.
Følgende forhold er utredet:

  • Mulig trasevalg inkl. kostnader basert på startstedet i hver kommune
  • Vekstmuligheter for næringslivet og arbeidsmarkedet
  • Regionforstørring og effekter dette vil kunne gi for samfunnsutviklingen i Vesterålen
  • Klima og miljøgevinster som følge av effektiv og sikker transport, samt utfordringen ved et endret klima
  • Analyse av godsstrømmer
  • Fordeler for reiselivet
  • Verdiskapning og vekstperspektivet 
    Videre vil vi se på muligheten for å teste ut bærekraftige transportløsninger og ny teknologi.

Transportutvikling As, i samarbeid med Nordlandsforskning, har fått oppdraget «Veipakke Vesterålen».

Gullesfjordkrysset
Gullesfjordkrysset