Anskaffelse av nytt forskningsfartøy

Transportutvikling bidrar i NGUs anskaffelse av nytt forskningsfartøy.

Anskaffelsesprosessen er nå ferdigstilt og kontrakten gikk til det finske verftet Oy Kewatec AluBoat Ab. Kontrakt ble signert av begge parter i henholdsvis Trondheim og Kokkola i et digitalt møte torsdag morgen 1. juli. Møtet ble ledet fra Narvik av Stig Nerdal, Transportutvikling AS.

I NGUs pressemelding står det:

"Anskaffelse av nytt forskningsfartøy krever spisskompetanse. NGU har benyttet rådgivingsselskapet Transportutvikling AS som rådgiver og prosessleder i anskaffelsesprosessen.  
  
-Transportutvikling har unik spisskompetanse og har hatt en nøkkelrolle i å lose oss gjennom til dels ukjent farvann i denne anskaffelsen. I tillegg har vi hatt tett og god dialog med vår eier Nærings- og fiskeridepartementet. I sum har dette samarbeidet ført til en effektiv prosess som nå gjør at vi får et nytt fartøy levert innen rimelig tid, forteller May Britt Myhr. "

Du kan lese hele pressemeldinger HER.

Illustrasjon fartøy : Kewatec Aluboat