Ullsfjordforbindelsen - vil redusere transporttid

Transportutvikling er av Nord-Troms regionråd engasjert for å vurdere markedsgrunnlaget for Ullsfjordforbindelsen.

14.01.202110:55 Lene Alteren

I dag foregår veitrafikken mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark langs E8/E6 via Nordkjosbotn, eller via to fergesamband; Ullsfjorden (Breivikeidet-Svensby) og Lyngenfjorden (Lyngseidet- Olderdalen). Transportutvikling er av Nord-Troms regionråd engasjert for å vurdere markedsgrunnlaget for Ullsfjordforbindelsen.

Den nye Ullsfjordforbindelsen vil erstatte Ullsfjordfergen mellom Breivikeidet og Svendsby med en fast veiforbindelse. Dette vil være et viktig tiltak for å integrere nordlige deler av Troms og Vest-Finnmark med Tromsøregionen, og forbedre forutsetningene for regionale næringstransporter.

Gjennomgående transport der en må benytte to ferger er utfordrende. Mange velger derfor en lengre kjørerute, på Nord-Norges mest trafikkerte veistrekning, via Nordkjosbotn.

En ny Ullsfjordforbindelse vil redusere transporttiden for næringsliv og privatpersoner, redusere miljøutslipp og forbedre trafikksikkerheten.

Kartskisse Ullsfjordforbindelsen, click to open in lightbox