Ullsfjordforbindelsen - vil redusere transporttid

Transportutvikling er av Nord-Troms regionråd engasjert for å vurdere markedsgrunnlaget for Ullsfjordforbindelsen.

14.01.202110:55 Lene Alteren

I dag foregår veitrafikken mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark langs E8/E6 via Nordkjosbotn, eller via to fergesamband; Ullsfjorden (Breivikeidet-Svensby) og Lyngenfjorden (Lyngseidet- Olderdalen). Transportutvikling er av Nord-Troms regionråd engasjert for å vurdere markedsgrunnlaget for Ullsfjordforbindelsen.

Den nye Ullsfjordforbindelsen vil erstatte Ullsfjordfergen mellom Breivikeidet og Svendsby med en fast veiforbindelse. Dette vil være et viktig tiltak for å integrere nordlige deler av Troms og Vest-Finnmark med Tromsøregionen, og forbedre forutsetningene for regionale næringstransporter.

Gjennomgående transport der en må benytte to ferger er utfordrende. Mange velger derfor en lengre kjørerute, på Nord-Norges mest trafikkerte veistrekning, via Nordkjosbotn.

En ny Ullsfjordforbindelse vil redusere transporttiden for næringsliv og privatpersoner, redusere miljøutslipp og forbedre trafikksikkerheten.

Rapporten ble presentert for pressen (Teams) den 11. mars 2021.

Du kan lese rapporten her.

Kartskisse Ullsfjordforbindelsen