Kapasitetsvurdering for Rana Industriterminal

Arve Ulriksen, adm. direktør i MIP, uttaler at rapporten levert av Transportutvikling er nyttig i forbindelse med arbeidet med konsernets strategiske plan og planarbeidet for Rana Industriterminal.

23.10.202011:27 Lene Alteren

Transportutvikling AS har utført en kapasitetsvurdering av Rana Industriterminal AS (RIT).  RIT er et heleid datterselskap av Norges nest største industripark, Mo Industripark (MIP) . RIT er det største havneavsnittet ved Mo i Rana havn. Kapasitetsvurderingen er en del av MIPs grunnlag for strategiske beslutninger og videre utvikling av RIT.

RIT har en svært sammensatt aktivitet. Det er stor variasjon i både inn- og utgående produkter over havnen. Det håndteres ulike bulkprodukter, som f.eks. kvarts, mangan og ferrosilisium. Det er betydelige inngående volum av matallråvarer for gjenvinning, og det håndteres tilsvarende store utgående volum av mange forskjellige stålprodukter. I tillegg er det inn-/utgående stykkgods og en økende mengde containere.

RIT betjener store kunder i industriparken som f.eks. Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS,  Ferroglobe Mangan Norge AS og SMA Mineral AS.
Lasting og lossing håndteres i stor grad med fire forskjellige kraner, og det ligger tidvis opptil fire skip samtidig ved kaianlegget. Aktiviteten er økende, og flere nye prosjekter med krevende logistikk er under utvikling.

MIP ønsker å tilpasse fremtidig kapasitet til fremtidig utvikling, og holde et høyt servicenivå overfor sine kunder. Et element i utviklingsplanene er bygging av en ny dypvannskai tilknyttet RIT, noe som både vil øke kapasiteten generelt og gi mulighet for å betjene skip med økende størrelse.

Arve Ulriksen, adm. direktør i MIP, uttaler at rapporten levert av Transportutvikling er nyttig i forbindelse med arbeidet med konsernets strategiske plan og planarbeidet for Rana Industriterminal.

Rana Industriterminal