Næringslivsmentor ved UIT ArcLog

Stig Nerdal, daglig leder i Transportutvikling, er engasjert i deltidsstilling som næringslivsmentor ved UIT.

Stig Nerdal, daglig leder i Transportutvikling, er engasjert i en deltidsstilling som næringslivsmentor ved UITs senter for arktiske logistikkoperasjoner, ArcLog. Senteret sorterer under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi / Institutt for industriell teknologi ved UIT i Narvik.

ArcLog er nystartet, og ambisjonen er å utvikle et ledende senter for sikker og bærekraftige logistikkoperasjoner og industriell produksjon i nord: ArcLog skal være en kompetansehub for akademia, forskningsinstitusjoner og relevante kommersielle partnere. Det skal drives målrettet forskning og utdanning for økt kompetanse og konkurransekraft, med hovedfokus på logistikk, forsyningskjeder, produksjon og automasjon.

Næringslivsmentorens arbeidsoppgaver består bl.a. i å: 

  • Initiere prosjektmuligheter innen transport/havbruk , herunder initiativ til arbeidsmøter/kontaktmøter mellom UiT og relevante aktører innen havbruk og transportnæringen.
  • Fokus på næringslivets behov for EVU-kurs, ved bl.a. å fange opp behov og ta initiativ til slike kurs
  • Undervisning i utvalgte temaer på UIT.
  • Arrangere temadag evt. andre møteformer med studentene på UiT innen transport/havbruk.
  • Bidra til å få på plass nærings-PHDer i bedrifter innen transport og havbruk.
  • Delta på faste oppsummeringsmøter mellom næringsmentorene og ArcLog.

-Dette er svært spennende, og jeg ser frem til å bistå UIT med å bygge opp dette senteret, uttaler Stig Nerdal.

Logo UIT