Byggetilsyn av ny hurtiggående båt

Transportutvikling skal gjennomføre byggetilsyn av en ny kombinert gods-/bil- og passasjerførende hurtigbåt.

Transportutvikling skal gjennomføre byggetilsynet av en ny kombinert gods-/bil- og passasjer-førende hurtigbåt. Båten skal bygges hos Brødrene Aa AS i Hyen.

Oppdraget omfatter også Marin teknisk rådgivning, som omfatter både teknisk, operasjonell og kommersiell bistand.

Troms og Finnmark fylkeskommune er bestiller av oppdraget.

Gjennom oppdraget vil vi blant annet:

  • Påse at Byggeverftet følger kravspesifikasjonen og byggekontrakten
  • Følge opp kontraktsmessige forhold for øvrig
  • Følge opp på byggeplass
  • Sikre Oppdragsgivers rolle ved levering og overtakelse av kombibåten
  • Følge opp kontraktsfestede betalinger fra rederi til byggeverft, samt garantidokumentasjon
  • Følge opp eventuelle tilleggsarbeid/utstyr på kombibåten
  • Følge opp øvrige garantier i kontrakten samt nødvendig dokumentasjon og sertifikater på alle forhold
  • Ivareta forhold mot Sjøfartsdirektoratet og andre myndigheter

Du kan lese mere på Troms og Finnmark fylkeskommune's hjemmeside.

Illustrasjon: Brødrene Aa AS
Kombinert gods-/bil- og passasjerførende hurtigbåt