Byggetilsyn av ny hurtiggående båt

Transportutvikling skal gjennomføre byggetilsyn av en ny kombinert gods-/bil- og passasjerførende hurtigbåt.

21.09.202009:53 Lene Alteren

Transportutvikling skal gjennomføre byggetilsynet av en ny kombinert gods-/bil- og passasjer-førende hurtigbåt. Båten skal bygges hos Brødrene Aa AS i Hyen med levering medio juni 2021.

Oppdraget omfatter også Marin teknisk rådgivning, som omfatter både teknisk, operasjonell og kommersiell bistand.

Troms og Finnmark fylkeskommune er bestiller av oppdraget.

Gjennom oppdraget vil vi blant annet:

  • Påse at Byggeverftet følger kravspesifikasjonen og byggekontrakten
  • Følge opp kontraktsmessige forhold for øvrig
  • Følge opp på byggeplass
  • Sikre Oppdragsgivers rolle ved levering og overtakelse av kombibåten
  • Følge opp kontraktsfestede betalinger fra rederi til byggeverft, samt garantidokumentasjon
  • Følge opp eventuelle tilleggsarbeid/utstyr på kombibåten
  • Følge opp øvrige garantier i kontrakten samt nødvendig dokumentasjon og sertifikater på alle forhold
  • Ivareta forhold mot Sjøfartsdirektoratet og andre myndigheter

Du kan lese mere på Troms og Finnmark fylkeskommune's hjemmeside.

Illustrasjon: Brødrene Aa AS
Kombinert gods-/bil- og passasjerførende hurtigbåt