Sjømatkartet

Endelig er Sjømatkartet klart. Sjømatkartet er utarbeidet av Transportutvikling AS.

Endelig er Sjømatkartet 2019 klart. Sjømatkartet 2019 viser sjømattransport på vei i hele Nord-Norge. Sjømatkartet er utarbeidet av Transportutvikling AS.

I 2019 var det 200 aktører i Nord-Norge som mottok fangst tilsvarende mer enn en vogntogenhet. Det var 19 lakseslakterier i regionen.

Aktørene er registrert og transportarbeidet av sjømatrelaterte transporter er illustrert på Sjømatkartet. Her kan en «lese» seg frem til viktig informasjon både i selve kartet og gjennom notater/figurer i tilknytning til kartet.

Vi ser bl.a. at ferger er viktige for sjømattransporten i Nord-Norge. 5 slakterier og 30 mottak i landsdelen ligger på øyer der ferge/båt er eneste alternativ for å få produktene ut i markedet.

Her kan du se Sjømatkartet 2019 i bedre oppløsning.

Arbeidet med Sjømatkartet 2019 er finansiert av Sjømat Norge, Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kart/illustrasjon av sjømattransport på vei i Nord-Norge i 2019